Tag Archives: دوست

دوست خوب می‌پرسد چیکاره میخواهید شوید، دوست بد بدون پرسش میگوید شما هیچ کاره نمیشوید

چرا بهترین دوست نگفتم چون میدانم بهترین دوست نمی‌تواند دوست خوب باشد. شاید بهترین دوست شما کسی باشد که شما را در کار کمک میکند. شاید بهترین دوست شما کسی باشد که بدون اطلاع شما کار شما را خراب کند. پس بهترین دوست نمیتواند یک دوست خوب باشد. من در کوچکی دوست زیاد نداشتم. زیاد […]