بایگانی برچسب: دوست‌داشتنی باشیم!

دوست‌داشتنی باشیم یعنی چه؟

دوست‌داشتنی باشیم! در این مقاله شما را کمک میکنم مفهوم “دوست‌داشتنی باشیم!” را بفهمید. چیزی سختی نیست. خودم روی این موضوع بسیار فکر کردم. بنظرم میتوانم شما را به مفهومش آشنا کنم. اول بگویم چه چیزی مفهوم دوست‌داشتنی باشیم نیست: ✖  به این مفهوم نیست که ما مغرور باشیم. در این جهان تنها خودمان را […]