بایگانی برچسب: آموزش فن‌بیان

بحثهای ما از این قرار است

بحثهای ما از این قرار است چیزی که از ما میشنوید و میبینید شاید برای شما عجیب باشد. همیشه شعار میدهیم «دوست داشتنی باشیم!، بیان عالی داشته باشیم!، خوب گپ بزنیم!…» شاید به خود بگوید: جان‌محمد دیوانه است! به این موضوع زیاد فکر کردم تا اینکه فهمیدم شعار ما چه معنی عمیقی میدهد و چگونه […]