چگونه قدرتمندانه صحبت کنیم؟

مدتی مخاطبان سایت ما این سوال را میپرسند (چگونه قدرتمندانه صحبت کنیم؟). در این مقاله قصد داریم که جواب این سوال را بدهیم. چون این متن شعار ما است، میخواهیم واضح کنیم. به طور کلی برای اینکه صحبت قدرتمندانه داشته باشیم باید طرز فکر قدرتمندانه داشته باشیم.

چگونه؟

دو تا طرز فکر داریم. 1. طرز فکر ثابت 2. طرز فکر رشد که من میگویم قدرتمندانه

در طرز فکر ما همیشه به خودمان میگویم «من صحبت کننده خوب نیستم!»، «من از صحبت میترسم»، «من نمیتوانم قدرتمندانه صحبت کنم با وجود که تمرین هم کنم»… اما در طرز فکر رشد (قدرتمندانه ما کاملاٌ مسیری جدایی از طرز فکر ثابت داریم. طرز فکر رشد میگوید، «من با وجودی ترس و سختی ها میتوانم صحبت کنم.»، «من میتوانم یاد بگیریم قوی صحبت کنم.» « کافی است تمرین کنم که قدرتمندانه صحبت کنم.»…

حالا شما کدام طرز فکر را دارید؟ طرز فکر ثابت یا رشد

دو گام کوچک برای ساخت صحبت قدرتمندانه

گام یکم قبل از شروع صحبت و طراحی متن سخنرانی از خودتان این سوال ها را بپرسید و جواب بدهید:

https://youtu.be/IINQZbpCsmg

چه بگویم؟ چرا این مطالب را برای مخاطبان خودم ارایه کنم؟ چه ارزشی این سخن های من دارید. چطور ارایه کنم که مخاطبانی من من شاد باشند و زودتر یاد بگیرند.

گام دوم آنقدر تمرین کنیم که عاشق خودمان شویم:

تمرین عملی صوتی یا تصویری داشته باشیم. شکر خدا همه ما تلفن های هوشمند دارم که با امکانات ترین های تلفن ها جهان است. چون هم ضبط صدا دارد و هم ضبط فیلم. وقتی تمام سوالات گام اول را پاسخ دادیم. حالا وقت اش رسیده است که عملی آن را پیش دوربین یا میکروفون اجراء کنیم. به ضبط میزنیم و صحبت میکنیم. این دوره را تا زمانی تکرار میکنیم که عاشق خودمان شویم. آخرین بار باید بگویم، «وای این سخنرانی واقعی است. من عاشق این سخنران هستم. تمام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *