دوست‌داشتنی باشیم یعنی چه؟

دوست‌داشتنی باشیم!

در این مقاله شما را کمک میکنم مفهوم “دوست‌داشتنی باشیم!” را بفهمید. چیزی سختی نیست. خودم روی این موضوع بسیار فکر کردم. بنظرم میتوانم شما را به مفهومش آشنا کنم.

اول بگویم چه چیزی مفهوم دوست‌داشتنی باشیم نیست:

✖  به این مفهوم نیست که ما مغرور باشیم. در این جهان تنها خودمان را ببینیم. دیگران را آدم حساب نکنیم. رفتار نامناسب با دیگران داشته باشیم.

✖ به این معنا هم نیست که ارزش خودمان را بالاتر از دیگران بدانیم. تنها تفکر خود داشته باشیم.

✖ به این معنا هم نیست که به ساز دیگران برقصیم یا خمیر بازی دیگران باشیم. هر چیزی دیگران گفت ما هم انجام بدهیم.

✖ قرار نیست که ما دور از اجتماع باشیم. تنها زندگی کنیم. فردی شویم تنها!

✖ به این معنی نیست که مهارت های خودمان را به رخ دیگران بکشانیم. چیزی که یاد داریم همیشه در بین مردم، خانواده… ارایه کنیم. به آنها احساس بی ارزش بدهیم چون که ما بسیار دانش زیاد داریم.

✖ …

در این قسمت میگویم چه چیزی دوست‌داشتنی باشیم است:

✔ به این معنی است که ما اول خودمان را دوست‌ داشته باشیم. به خود اهمیت بدهیم. به خود توجه کنیم. ببینیم چه چیزی یاد نداریم یاد بگیریم. دیگران را هم دوست بداریم. به دیگران اهمیت بدهیم. تنها ما در این جهان نیستیم.

✔ به خواسته خودمان ارزش بدهیم. خواسته درست داشته باشیم. بعلاوه به خواسته دیگران اهمیت بدهیم.

✔ به چیزی که ما را ناراحت میکند “نه” بگویم. به هر خواسته‌یی “بلی” نگویم. فکر کنیم و بعد تصمیم منطقی بگیریم.

✔ مهارت های سخنرانی، فن‌بیان، ارتباطات، مهارت های کمپیوتر، زبان انگلیسی… را یاد بگیریم. چون هر چند مهارت های ما تقویت شود به همان مقدار دوست‌داشتنی تر میشویم.

✔ با استفاده از مهارت زندگی بهتر کنیم. موثر تر باشیم. به دیگران کمک کنیم.

✔  …

به نظر شما دوست‌داشتنی باشیم چه چیزی است و چه چیزی نیست؟ دیدگاه تان را در زیر بنویسد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *