قوانین خرید و پرداخت :
۱-سایت دوست‌داشتنی باشیم، جهت فراهم آوری آموزشهای مهارت‌ها طراحی شده است و جای مشاوره و تحصیلات دانشگاهی را نمیتواند بگیرد.
۲-شما مجازید از این درس برای استفاده خودتان ، همسرتان ، والدین و برادر و خواهر شناسنامه ای تان بهره ببرید ، بدیهیست هر عنوان دیگر و هر فرد دیگر ( خرید اشتراکی و در اختیارگذاری در شبکه های اجتماعی ) مورد رضایت شرعی و قانونی ما نیست زیرا این کسب و کار زمانی برکت دارد که اعتمادمان را خدشه دار نکنیم
۳- هر گونه استفاده کلی و جزئی از این مباحث به شکل صوتی/ تصویری/ متنی در بستر اینترنت ، شبکه های اجتماعی و کتاب بدون اجازه رسمی از طرف جان‌محمد اختیاری مجاز نمیباشد.
۴- با توجه به اینکه درسها با نمونه sample و جزئیات محتوا و قیمت مشخص تقدیم میشود ،در صورت اشتباه هزینه ای به شما بازنمیگردد و هیچ درسی تعویض نخواهد گردید.